Ing. Jaroslava Hýblová
Zlatá ul. 29
974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0911 129 029
E-mail: jaroslava@hyblova.skVedenie účtovníctva, účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky, poradenstvo, vypracovanie rozpočtov, programových rozpočtov, záverečných účtov, výročných správ

Váš odborník pre oblasť samosprávy


Mestá, obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie