Rodinná účtovná kancelária
v Banskej Bystrici

Ekonomická kancelária HYBL MUNICIPAL špecializovaná na oblasť účtovníctva, konsolidácií, rozpočtovníctva, miezd a poradenstva pre samosprávu.

O nás

„Profesionalita a osobný prístup sú pre nás prioritou. Samosprávou sa zaoberáme viac ako 20 rokov.“

Ekonomická kancelária pre samosprávu vznikla ako pokračovanie odbornej a podnikateľskej činnosti Ing. Jaroslavy Hýblovej, ktorá sa v tejto oblasti pohybuje od roku 1999, najskôr 8 rokov ako hlavná ekonómka na Mestskom úrade v Banskej Bystrici a neskôr od roku 2007 ako podnikateľský subjekt. Našimi klientami, ktorých rozsah sa v súčasnej dobe pohybuje na úrovni od 30 – 35 subjektov, sú v najväčšej miere obce a základné školy. Poskytujeme ekonomické služby v oblasti vedenia podvojného účtovníctva, zostavovania individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok, vypracovávania rozpočtov, programových rozpočtov, záverečných účtov a výročných správ. Zároveň zabezpečujeme spracovávanie mzdovej a personálnej agendy, pričom súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť vo všetkých vymenovaných oblastiach.

Portfólio

„Naše služby poskytujeme s dlhoročnou tradíciou v oblasti ekonomickej sféry samospráv.“

Naše služby predstavujú vedenie komplexnej ekonomickej agendy samospráv, ktorá sa skladá z účtovníctva, rozpočtovníctva, poradenstva, konsolidácií, personalistiky a miezd. Jedná sa hlavne o nasledujúce služby:

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
(podvojné, rozpočtové)

ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY
(kvartálne, ročné, konsolidované)

PORADENSKÉ SLUŽBY
(ekonomika, legislatíva)

SPRACOVANIE PaM
(mzdy, personalistika)

Viac ako 30 spokojných obcí a organizácií

Našimi klientami sú hlavne obce, základné a materské školy.

Obce:

 • Staré Hory
 • Vysoká
 • Donovaly
 • Horná Mičiná
 • Hronec
 • Mýto pod Ďumbierom
 • Diviaky nad Nitricou
 • Dúbravica

 

 • Lom nad Rimavicou
 • Nemecká
 • Pohorelá
 • Lazany
 • Šútovce
 • Liešťany
 • Kocurany
 • Lukavica
 • Nedožery-Brezany

Základné školy:

 • ZŠ, Sitnianska 32, Banská Bystrica 
 • ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica 
 • ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica 
 • ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 
 • ZŠ, J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
 • ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica 
 • ZUŠ, Jána Cikkera Banská Bystrica
 • ZŠ s MŠ, Utekáč 821 
 • ZŠ s MŠ, Hlavná 292/82, Viničné 
 • ZŠ, Školská 511/2, Čierny Balog 
 • ZŠ, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov 
 • ZŠ, Staré Hory 327 
 • ZŠ s MŠ, Budmerice 430 
 • ZŠ s MŠ, Partizánska Ľupča 419 
 • ZŠ s MŠ, Školská 155/17, Ľubochňa

Iné organizácie:

 • MŠ Hronec
 • MsKS Hnúšťa

Radi Vás privítame v našich kancelárskych priestoroch

Naša ekonomická kancelária sa nachádza na adrese: Družby 2400/20, 974 04 Banská Bystrica

Náš tím

Ing. Jaroslava Hýblová

Kontakt: jaroslava@hyblova.sk 0911 129 029

Magdaléna Šramková

Odborný pracovník pre oblasť PaM

Kontakt: msramkova@hyblova.sk 048/3211 221

Ing. Miroslav Hýbl

Kontakt: hybl@hyblova.sk
0903 111 122

Mária Hôrčiková

Odborný pracovník pre oblasť PaM

Kontakt: mhorcikova@hyblova.sk 048/3211 222

Ing. Hugo Hýbl

Kontakt: hugohybl@hyblova.sk 0914 207 127

Monika Krnáčová

Odborný pracovník pre účtovníctvo

Kontakt: mkrnacova@hyblova.sk  048/3211 224

Bc. Katarína Pazuchová

Odborný pracovník pre účtovníctvo

Kontakt: katarina@hyblova.sk 048/3211 225

Ing. Eva Vaníková

Odborný pracovník pre účtovníctvo

Kontakt: evanikova@hyblova.sk 048/3211 223

Ing. Jaroslava Hýblová

Kontakt: jaroslava@hyblova.sk 0911 129 029

Ing. Miroslav Hýbl

Kontakt: hybl@hyblova.sk
0903 111 122

Ing. Hugo Hýbl

Kontakt: hugohybl@hyblova.sk 0914 207 127

Bc. Katarína Pazuchová

Odborný pracovník pre účtovníctvo

Kontakt: katarina@hyblova.sk 048/3211 225

Magdaléna Šramková

Odborný pracovník pre oblasť PaM

Kontakt: msramkova@hyblova.sk 048/3211 221

Mária Hôrčiková

Odborný pracovník pre oblasť PaM

Kontakt: mhorcikova@hyblova.sk 048/3211 222

Monika Krnáčová

Odborný pracovník pre účtovníctvo

Kontakt: mkrnacova@hyblova.sk  048/3211 224

Ing. Eva Vaníková

Odborný pracovník pre účtovníctvo

Kontakt: evanikova@hyblova.sk 048/3211 223

Kontaktujte Nás

Napíšte nám pre nezáväzné spracovanie cenovej ponuky. Vzdialenosť pri spracovaní účtovníctva už dnes nie je prekážkou. Budeme hľadať najvhodnejšie riešenie s cieľom Vašej najväčšej spokojnosti.

Contact Form Demo

Adresa​

Hybl Municipal, s. r. o.
Zlatá 14109/29,
Banská Bystrica 974 05

IČO: 53524918
DIČ: 2121392262
IČDPH: SK2121392262

Prevádzka:
Družby 2400/20, 974 04 Banská Bystrica

Návrat hore