Ing. Jaroslava Hýblová
Zlatá ul. 29
974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0911 129 029
E-mail: jaroslava@hyblova.skVedenie účtovníctva pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie

Súčasťou ceny za vedenie účtovníctva je vypracovanie návrhu finančného a programového rozpočtu, vypracovanie záverečného účtu, výročnej správy, návrhu na uznesenie, vypracovanie kvartálnych a ročných účtovných závierok, konsolidácia, zastupovanie obce pri audite.

  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Vedenie rozpočtového účtovníctva
  • Kvartálne účtovné závierky
  • Ročné účtovné závierky
  • Konsolidované účtovné závierky

V prípade existencie rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie obce doporučujeme prejsť s vedením účtovníctva aj týchto organizácií z dôvodu bezproblémového vypracovávania účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok.

Predpokladaná cena za vedenie účtovníctva je 1 € za účtovnú položku a účtovnú položku s rozpočtovou klasifikáciou.