Ing. Jaroslava Hýblová
Zlatá ul. 29
974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0911 129 029
E-mail: jaroslava@hyblova.skKontakt

Ing. Jaroslava Hýblová
Zlatá ul. 29
974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0911 129 029
E-mail: jaroslava@hyblova.sk

IČO: 43565115
DIČ: 1029621098
Číslo živnostenského registra: 620-26658, zapísal okresný úrad Banská Bystrica